Uz ko attiecas Husqvarna garantijas serviss?

Husqvarna Garantijas Serviss attiecas uz materiāla vai rūpniecisku defektu, pie nosacījuma, ja produkts visu garantijas laiku izmantots tam paredzētā veidā. Garantijas laikā tiks veikts remonts vai attiecīgā produkta vai tā daļas nomaiņa, ja tā bijusi defektīva vai izgatavota no nekvalitatīva materiāla.

Kā saņemt Husqvarna garantijas servisu?

Ja jums ir nepieciešams garantijas remonts, pārtrauciet lietot produktu un nododiet to pilnā komplektā vai nu izplatītājam, no kura to iegādājāties, vai arī jūsu izplatītāja ieteiktajam Husqvarna autorizētajam servisa centram.

Noteikumi

Produkts jāatdod kopā ar derīgu iegādes apliecinājumu, tostarp arī aizpildītu garantijas veidlapu, rēķinu vai kvīti, kurā norādīts iegādes datums, modeļa numurs, sērijas numurs, izplatītāja nosaukums un adrese.

Garantijas termiņš

Garantijas termiņš juridiskām personam 12 mēneši, privātpersonām 24 mēneši.