Interneta veikala www.gatavsdarbam.lv lietošanas noteikumi

Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

1. Pirms sākat lietot internet-resursa www.gatavsdarbam.lv (turpmāk interneta veikala, tiešsaistes-veikala, vietnes, www.gatavsdarbam.lv), pakalpojumus iesakām rūpīgi iepazīties ar turpmākiem SIA ‘’Verktig’’, reģ.nr.40203018990, juridiskā un faktiskā adrese: ‘’Tirdzniecības Centrs’’, Madliena, Ogres novads, LV-5045 , internet-veikala lietošanas noteikumiem (turpmāk nosacījumiem).

2. Tiešsaistes resursu www.gatavsdarbam.lv jāsaskata, kā interneta resursu, īpašu mājaslapu, kuru ir izstrādājis SIA ‘’Verktig, www.gatavsdarbam.lv, kur atrodas visa nepieciešamā informācija.

3. Apmeklējot šo interneta resursu, iepazīstoties ar informāciju par precēm, sniegtajiem pakalpojumiem, apmeklētājs automātiski piekrīt noteiktajiem nosacījumiem.

4. Gadījumos, kad apmeklētājs nepiekrīt ievērot noteiktos nosacījumus, lūdzam neizmantot tiešsaistes veikalu, kā arī nelietot tajā sniegto informāciju un pakalpojumus.

5. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka galvenais iesniegtās informācijas apstrādes mērķis, tas attiecas arī uz indivīdu datiem, SIA ‘’Verktig’’, www.gatavsdarbam.lv, ir nodrošināt pilnveidīgu pakalpojumu sniegšanu šajā resursā.

6. SIA ‘’Verktig’’ patur tiesības jebkurā laikā bez lietotāju piekrišanas, t.i. vienpusēji, grozīt tiešsaistes veikala izmantošanas noteikumus, kā arī sniegto pakalpojumu saturu. Visas veiktās izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās oficiāli publicētas vietnē.

7. No brīža, kad apmeklētājs sāk izmantot interneta vietni, tiek uzskatīts, ka viņš ir pilnībā iepazinies ar lietošanas noteikumiem un dod piekrišanu to īstenošanai. Visu tiešsaistes veikala lietotāju pienākumos ietilpst regulāra iepazīšanās ar vietnes lietošanas nosacījumiem, lai pastāvīgi iegūtu informāciju par aktuālajām vietnes izmaiņām. Gadījumos, kad apmeklētājs nepiekrīt nosacījumiem, viņam ir aizliegts izmantot tiešsaistes veikalu.

8. Lietotājiem, kuri ir reģistrējušies www.gatavsdarbam.lv, ir tiesības pilnībā izmantot visas resursa funkcijas un pakalpojumus par samaksu, kas noteikta pakalpojuma izmantošanas laikā. SIA ‘’Verktig’’ patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā veikt izmaiņas pakalpojumu sniegšanas izmaksās, kā arī radīt jaunus pakalpojumus par noteiktu samaksu.

9. Interneta veikals gatvsdarbam.lv piedāvā šādus maksājuma veidus: pārskaitījums, norēķinu karte (Visa / MasterCard), apmaksa uz vietas veikalā,- saņemot preci.

10. Visiem lietotājiem, kas reģistrēti www.gatavsdarbam.lv, ir pienākums, ievērojot reģistrācijas nosacījumus, sniegt ticamu informāciju.

11. Visiem reģistrētajiem tiešsaistes veikala lietotājiem ir pienākums nenodot savus personas datus trešajām personām. Gadījumos, kad preču vai pakalpojumu pirkšana tiek veikta no reģistrētā lietotāja interneta veikala profila, kur klients pareizi ievadījis lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīts, ka šo darbību veica tieši šī konta īpašnieks, nevis trešā puse.

12. Visi kontu turētāji piekrīt saņemt informāciju par aktuālo piedāvājumu interneta veikalā www.gatavsdarbam.lv.

13. SIA ‘’Verktig’’ neatbild par to,ja izmantojot interneta resursu apmeklētājam radušies izdevumi vai zaudējumi.

Piedāvāto pakalpojumu izmantošana

15. Lietotāji uzņemas pienākumu stingri ievērot tiešsaistes veikala lietošanas noteikumus un nosacījumus.

16. Saņemto informāciju vietnē www.gatavsdarbam.lv aizliegts izmantot personīgām interesēm.

17. Iegūto informāciju vietnē www.gatavsdarbam.lv atļauts izmantot saskaņa ar spēkā esošo likumdošanu. Gadījumā, ja www.gatavsdarbam.lv lietotājs neievēro uzņēmuma publicētos lietošanas noteikumus, SIA ‘’Verktig’’ saglabā tiesības vienpusēji izbeigt pakalpojuma lietošanu.

18. Ja ir nepieciešams veikt jebkādas izmaiņas reģistrētajam pasūtījumam, ar nosacījumu, ka tas nav izpildīts, ir jānosūta oficiāla vēstule SIA ‘’Verktig’’ uz e-pastu: info@verktig.lv no tās e-pasta adreses,kas norādīta reģistrācijas laikā. Kā alternatīvu veidu piedāvājam izmantot tālruņa zvanu uz numuru: +371 65027776.

19. Gadījumā, ja SIA ‘’Verktig’’ pieļāvis jebkādu kļūdu produkta vērtībā vai tā aprakstā vietnē www.gatavsdarbam.lv uzņēmums patur vienpusējas tiesības neizpildīt noslēgto distances līgumu, bet tikai tādos gadījumos, kad maksājums par preci vēl nav veikts. Atcelšanas izņēmuma gadījums ir tad, ja pārdošanas-pirkuma līguma dokuments ir tīši izmantots krāpšanas nolūkos; preces nepieejamības gadījumā, ja kāda no pusēm, pildot līgumsaistības, cieš nopietnus zaudējumus; ja maksājums par iegādātajām precēm netiek veikts laikā, kā arī citos gadījumos, kas ir noteikti likumdošanā.

20. Interneta veikala lietotājiem nav nekādas tiesības uz saturu, kas viņiem ir pieejams konkrētajā resursā. Lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkādu informāciju bez īpašnieka SIA ‘’Verktig’’, www.gatavsdarbam.lv atļaujas. Izņēmuma gadījumos ir tās atļaujas, kas ir atspoguļotas normatīvajos aktos. Saskaņā ar noteikumiem, lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkuru logotipu, zīmolu, kas iekļauts www.gatavsdarbam.lv. Kategoriski aizliegts mainīt vai noņemt, radīt neskaidrus paziņojumus, kas publicēti resursā, kā arī darboties kā tiešsaistes veikala starpniekam.

21. Mājas lapas www.gatavsdarbam.lv publicētā informācija ir SIA ‘’Verktig’’ īpašums. Tas attiecas uz preču aprakstu, jebkuras informācijas saturu, kas atrodas nosauktajā resursā.

22. Lietotāji, kas veikuši reģistrāciju, attiecīgi devuši piekrišanu SIA ‘’Verktig’’ piedāvāto pakalpojumu izmantošanā, piekrīt saņemt paziņojumus par pakalpojumu izmantošanas uzsākšanu, par aktuāliem pakalpojumiem, jebkādu citu informāciju, norādītajā e-pasta adresē. Šī pieeja ir saistīta ar tiešsaistes veikala piedāvāto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. SIA ‘’Verktig’’ patur tiesības regulāri nosūtīt informāciju par akciju un atlaižu norisi, kā arī aktuālajiem piedāvājumiem interneta veikala www.gatavsdarbam.lv lietotājiem. Sava e-pasta norādīšanas gadījumā SIA ‘’Verktig’’ informē, ka ar šo soli lietotājs piekrīt ieļaut savu e-pasta adresi vispārējā datubāzē, un uz to www.gatavsdarbam.lv ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus, par iesākto preču iegādi, kura vēl nav pabeigta. 

Privātuma politika

23. SIA ‘’Verktig’’ informē, ka Jūs, norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti paziņojumi no interneta veikala www.gatavsdarbam.lv.

24. Izmantojot tiešsaistes veikala piedāvātos pakalpojumus lietotājs apstiprina savu piekrišanu, ka SIA ‘’Verktig’’, kas arī ir trešā persona, kas darbojas resursa vārdā, ir tiesības apkopot un saglabāt datus, kas ļauj izsekot, apkopot:
24.1. resursa apmeklējušo personu skaitu;
24.2. Apmeklētāju skaitu katrai atsevišķai interneta veikala sadaļai;
24.3. www.gatavsdarbam.lv apkalpoto personu IP adreses un domēnu nosaukumus;
24.4. citus datus, kas tiks izmantoti vienīgi resursa administrēšanai, kā arī tiešsaistes veikala darbības un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai.

25. SIA ‘’Verktig’’ apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
25.1. Pakalpojumu un distances līgumu, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
25.2. Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
25.3. Biznesa plānošanai un analītikai;
25.4. Personāla atlase un vadībai;
25.5. Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei.

26. SIA ‘’Verktig’’ apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
26.1. Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
26.2. Leģitīmās intereses nodrošināšanai;
26.3. Līguma noslēgšanai vai izpildei;
26.4. Datu subjekta piekrišana.

27. SIA ‘’Verktig’’ glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
27.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA ‘’Verktig’’ var realizēt savas leģitīmās intereses;
27.2. SIA ‘’Verktig’’ pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
27.3. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

28. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt Jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA ‘’Verktig’’ mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

29. SIA ‘’Verktig’’ izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
29.1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
29.2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
29.3 iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
29.4. interneta veikala darbības efektivitātes uzlabošanai.

30. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA ‘’Verktig’’ leģitīmā interese.

31. SIA ‘’Verktig’’ neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA ‘’Verktig’’ informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

32. SIA ‘’Verktig’’ nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju.

33. SIA ‘’Verktig’’ mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes.

34. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.

35. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

36. Likumā noteiktos gadījumos SIA Verktig’’ var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA ‘’Verktig’’ var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

37. Informācija par lietojāju, kuru atlasīja un saglabāja SIA ‘’Verktig’’ ar interneta resursa www.gatavsdarbam.lv ir konfidenciāla, izņemot gadījumus, kas paredzēti spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos. Dati ar kuru palīdzību lietotāji identificējas interneta vietnē netiks nodoti trešām personām, kas nozīmē, ka tie nekādā gadījumā netiks izplatīti trešām personām. izņēmuma gadījumi ir tie, kur pasūtījuma apmaksas veids ir līzings vai rodas nepieciešamība indentificēt lietotāja personību.

38. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

39. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA ‘’Verktig’’ par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi info@verktig.lv.

40. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

41. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi info@verktig.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.

Privātuma un autortiesību aizsardzība

42. Lietotājs, kas uzsāk pasūtījumu apstrādi, piekrīt, ka SIA ‘’Verktig’’ iegūst tiesības viņa sniegtos datus izmantot tikai ar nosacījumiem, kas tika atspoguļoti iepriekš.

43. Sākot pasūtījuma noformēšanas procedūru, lietotājs tādējādi apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar iegādātās preces reģistrācijas un piegādes noteikumiem un piekrīt tos stingri ievērot.

44. Pasūtījuma noformēšana norāda arī uz to, ka lietotājs ir iepazinies ar noteikumiem, nosacījumiem, preču garantiju un tās atgriešanas kārtību.

45. Pasūtījuma noformēšana apstiprina to, ka lietotājs ir iepazinies ar preču pirkšanas noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt.

46. Pasūtījuma veikšana notiek tieši ar SIA ‘’Verktig’’ personu, ar e-pasta, sociālo tīklu vai telefona palīdzību. Šī pasūtījuma noformēšanas kārtība paredz, ka pircējs ir iepazinies ar tiešsaistes veikala www.gatavsdarbam.lv lietošanas noteikumiem un kārtību, un dod piekrišanu to īstenošanai, kā arī sniedz ticamu informāciju par sevi.

Par interneta veikala www.gatavsdarbam.lv lietošanas nosacījumiem

47. Tajos gadījumos, kad kāds no iepriekšminētajiem noteikumu noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie paliek nemainīgi, tas ir, tie pilnībā paliek spēkā.

48. Ja starp iepriekš minētajām pusēm rodas domstarpības, tas attiecas uz nosacījumiem, noteikumiem, pakalpojumu sniegšanu, preču iegādi uc., tām, stingri ievērojot spēkā esošo likumdošanu, ir pieļautu to pārskatīšana.

49. Interneta resursā www.gatavsdarbam.lv intelektuālā īpašuma vienīgais īpašnieks ir SIA ‘’Verktig’’. Ja šīs tiesības tiek pārkāptas, tad vainīgā persona tiek saukta pie atbildības saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

50. Mājas lapas www.gatavsdarbam.lv sadaļā "Kontakti" ir ievietota visa nepieciešamā SIA ‘’Verktig’’ kontaktinformācija. 

Iegādāto preču iegādes dokumenti interneta veikalā www.gatavsdarbam.lv

51. Piegādājot iegādātās preces uz norādīto adresi, preču izsniegšanai tiek izsniegts dokuments, kas apliecina pārdošanas līguma noslēgšana (preču pavadzīme – rēķins).

52. Kā apstiprinājums, ka pircējs saņēma iegādātās preces kalpo:
52.1. pie standarta preces saņemšanas veida vai preces saņemšanas no kurjera, kalpo pircēja paraksts uz elektriskā termināla un paraksts uz preču pavadzīmes – rēķina;

53. Saņemot apstiprinājumu par preču piegādi pircējam, izmantojot vienu no iepriekš minētajām metodēm, pretenzijas par preču nepiegādāšu netiek pieņemtas. 

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi info@verktig.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi ‘’Tirdzniecības Centrs’’, Madliena, Ogres novads, LV-5045. Sūdzība tiks izskatīta 10 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

1. PIEGĀDES VEIDI

Kurjerdienests:

 • DPD
 • Venipak

2. PRECES SAŅEMŠANA NO INTERNETA VEIKALA www.gatavsdarbam.lv .

Pasūtījuma saņemšana:

 • ja prece ir pieejama un pārdevējs apstiprināja pasūtījumu;
 • www.gatavsdarbam.lv veikalā, ‘’Tirdzniecības Centrs’’,Madliena, Ogres novads, LV-5045;
 • Ar kurjerdienests starpniecību.

Pakalpojuma cena:

 • Saņemot veikalā (bezmaksas);
 • kurjerdienests (cena tiek aprēķināta, ņemot vērā piegādes vietu un preces svaru).

3. PRECES PIEGĀDE AR KURJERDIENESTU VISĀ LATVIJĀ

Pasūtījuma saņemšana:

 • ja prece ir pieejama, kurjers paziņo par piegādes dienu un laiku;

Pakalpojuma cena:

 • izmaksas aprēķina pārdevējs, vadoties pēc kurjerdienesta izmaksu tāmes (cena tiek aprēķināta, ņemot vērā piegādes vietu un preces svaru).

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Preces piegāde tiek veikta 1-7 darba dienu laikā kopš apmaksas saņemšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi, iesakām sazināties ar mums +371 27005394. Garantējam individuālu pieeju katram klientam.

BEZMAKSAS PREČU PIEGĀDE

 • Preču pirkumiem, kuru vērtība pārsniedz 99.- EUR, tiek nodrošināta bezmaksas piegāde LV teritorijā.

* Maksājot ar pārskaitījumu, preču piegāde tiek veikta tikai pēc naudas saņemšanas kontā.


Uz ko attiecas Husqvarna garantijas serviss?

Husqvarna Garantijas Serviss attiecas uz materiāla vai rūpniecisku defektu, pie nosacījuma, ja produkts visu garantijas laiku izmantots tam paredzētā veidā. Garantijas laikā tiks veikts remonts vai attiecīgā produkta vai tā daļas nomaiņa, ja tā bijusi defektīva vai izgatavota no nekvalitatīva materiāla.

Kā saņemt Husqvarna garantijas servisu?

Ja jums ir nepieciešams garantijas remonts, pārtrauciet lietot produktu un nododiet to pilnā komplektā vai nu izplatītājam, no kura to iegādājāties, vai arī jūsu izplatītāja ieteiktajam Husqvarna autorizētajam servisa centram.

Noteikumi

Produkts jāatdod kopā ar derīgu iegādes apliecinājumu, tostarp arī aizpildītu garantijas veidlapu, rēķinu vai kvīti, kurā norādīts iegādes datums, modeļa numurs, sērijas numurs, izplatītāja nosaukums un adrese.

Garantijas termiņš

Garantijas termiņš juridiskām personam 12 mēneši, privātpersonām 24 mēneši.


Atteikuma tiesības

 • Jums ir tiesības atteikties no www.gatavsdarbam.lv nopirktās preces, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas, neminot atteikuma iemeslu.
 • Par pieņemto lēmumu, atteikties no iegādātās preces vai pakalpojuma Jums ir jāinformē SIA „Verktig”, juridiskā adrese: ‘’Tirdzniecības Centrs’’, Madliena, Ogres novads, LV-5045, tālruņa Nr. +371 65027776:, nosūtot e-pastu uz adresi: info@verktig.lv vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē.

Atteikuma radītās sekas

 • Šeit Jūs varat iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”. Ja Jūs nolemsiet atteikties no iegādātās preces, tas vienlaicīgi būs uzskatāms par distances līguma laušanu un www.gatavsdarbam.lv atmaksās Jums visus no jums saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Naudas atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs veicāt samaksu par preces iegādi. Ja Jūs vēlaties saņemt naudas atmaksu savādākā veidā, Jums tas nepārprotami ir jānorāda rakstiski iesniegtā paziņojumā. Neatkarīgi no naudas atmaksas veida, no Jums netiks iekasēta nekāda papildus maksa. www.gatavsdarbam.lv ir tiesības aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši no Jums atpakaļ preci. Preces nodošana ir iespējama tikai mūsu veikalā pēc adreses: ‘’Tirdzniecības Centrs’’, Madliena, Ogres novads, LV-5045. Ja Jūs preces nosūtīšanu veiksiet ar pasta vai kurjerpasta starpniecību, tad ar to Jūs vienlaicīgi apliecināsiet, ka piekrītat SIA „Verktig” speciālistu vienpusēji veiktai preces pārbaudei un iespējamiem konstatētiem bojājumiem, komplektācijas nepilnībām un vizuālā stāvokļa bojājumiem un šajā sakarā turpmāk pretenzijas no Jums netiks pieņemtas.
 • Jūsu pienākums ir segt visus tiešos izdevumus, kas saistās ar preces atgriešanu.
 • Iegaumējiet! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams iegādātās preces pārbaudei. Jūs to drīkstat darīt tādā pašā apmērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastā veikalā.
 • Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Izmantojot atteikuma tiesības Jums ir jāsedz augstākminētās tiešās preces piegādes izmaksas, kā arī iespējamo preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā defektācija.
 • Jums nav tiesību izmantot atteikšanās tiesības, gadījumos, kas noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos

Atteikuma veidlapa

Ja vēlaties mums iesniegt arī atteikuma tiesību izmantošanas veidlapu, tā ir pieejama: šeit.